Nâng cao năng lực quản lý cấp trung - điều không thể xem nhẹ

Trong bối cảnh hiện nay, nhà quản lý cấp trung đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp. Đây là nhân tố được xem là mắt xích quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao với nhân viên. Chính vì thế, việc nâng cao năng lực quản lý cấp trung là vô cùng cần thiết.

Vai trò của quản lý cấp trung trong doanh nghiệp

Các nhà quản lý cấp trung là những người chịu trách nhiệm với các lãnh đạo cấp trên về đội ngũ nhân viên và công việc bộ phận họ quản lý. Thời gian của quản lý cấp trung hầu hết dành để tổ chức, phân chia, kiểm soát công việc của các quản lý cấp thấp và nhân viên của họ. Vai trò của quản lý cấp trung trong doanh nghiệp thường được đặt ở vị trí giám đốc chi nhánh, giám đốc bộ phận hay quản lý chung.
Các vai trò như sau:
- Tiếp nhận thông tin, chính sách từ lãnh đạo cấp trên sau đó truyền đạt và thảo luận với đội ngũ quản lý cấp thấp.
- Tổ chức, sắp xếp công việc dựa vào chính sách của công ty; mục tiêu, phương hướng của lãnh đạo.
- Hướng dẫn và truyền động lực để đội ngũ quản lý cấp thấp và nhân viên hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao công suất làm việc.
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

- Nhà quản lý cấp trung thực hiện công việc như một cầu nối không thể thiếu trong bất kì doanh nghiệp nào. Nhà quản lý cấp trung vừa là người tiếp nhận thông tin từ quản lý cấp cao, vừa là người có những đề xuất, phản hồi hiệu quả vì họ là những người tiếp xúc trực tiếp quá trình làm việc của hệ thống quản lý và nhân viên cấp thấp.

Không được xem nhẹ vai trò của năng lực quản lý cấp trung

Mỗi một nhân sự quản lý cấp trung đều có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy mà nâng cao năng lực quản lý cấp trung có vai trò sống còn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Việc coi nhẹ năng lực của quản lý cấp trung và không chăm bồi năng lực này là nguyên nhân gây thất bại cho rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Năng lực đội ngũ này không đảm bảo sẽ là cho khung hoạt động của doanh nghiệp kém hiệu quả, thiếu vững chắc. Các doanh nghiệp sẽ không có một hệ thống làm việc đồng nhất, đồng lòng và hiệu quả.
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung- điều không thể xem nhẹ

Năng lực quản lý cấp trung tốt sẽ là sợi dây kết nối sự phối hợp hiệu quả của nhân viên với nhà quản lý cấp trung. Đồng thời, năng lực quản lý cấp trung tốt còn là yếu tố tăng nhanh sự chia sẻ của các lãnh đạo cấp cao với toàn bộ nhân viên của mình. Vì thế, đừng nên xem nhẹ vai trò của việc nâng cao năng lực quản lý cấp trung trong bất kì doanh nghiệp, tổ chức nào.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức cho việc tổ chức khóa học tại doanh nghiệp thì bạn hãy liên hệ ngay với VMP Training có tổ chức các Khóa học dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public) thông qua Hotline: 1800 6981.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »