Tìm hiểu nhiệm vụ của quản lý cấp trung là gì?


Không thể cụ thể hóa tất cả các công việc của nhà quản lý cấp trung bằng con số thống kê cụ thể, chúng ta có thể chia các công việc thành 2 mảng chính đó là quản lý nhân sự và quản lý công việc.

Hai mảng này có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Để đảm nhiệm tốt vai trò của nhà quản lý cấp trung thì hai nhiệm vụ này phải song song hoàn thành tốt. Nếu quản lý tốt nhân sự đương nhiên công việc sẽ hiệu quả và ngược lại khi mọi công việc đều hoàn thành tốt thì công tác quản lý cũng thuận lợi hơn.1. Với quản lý nhân sự

Nhiệm vụ chủ yếu của quản lý cấp trung trong chức năng này đó là quản lý mọi hoạt động liên quan đến nhân sự dưới quyền của mình bao gồm công tác tuyển dụng, phân công công việc, phân chia làm việc theo nhóm, tạo động lực làm việc cho nhân viên…

Nhà quản lý cấp trung trong một số trường hợp sẽ là người trực tiếp tiến hành công tác tuyển dụng nhân sự. với vai trò này, nhà quản lý cấp trung phải có những kỹ năng nhìn nhận và đánh giá nhân sự một cách nhạy bén, bởi tuyển dụng đòi hỏi bạn phải có con mắt tinh tường. Bởi lẽ một nhân sự tốt không chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu trình độ mà cần nhiều yếu tố khác như thái độ với công việc, đạo đức…Đôi khi nhà quản lý cấp trung lại giữ vai trò gián tiếp trong việc tuyển dụng nhân sự, trợ giúp đắc lực của nhà quản trị cấp cao. Nếu nhà quản lý cấp trung đánh giá tốt hồ sơ tuyển dụng thì sẽ giúp cho lãnh đạo cấp trên dễ dàng trong việc lựa chọn nhân sự trong vòng tiếp theo.

Nội dung quan trọng trong quản lý nhân sự đó là nhà quản lý cấp trung là người trực tiếp đánh giá năng lực của nhân viên, phê bình khi họ mắc lỗi và khen thưởng khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phê bình và khen thưởng như thế nào là đúng vô cùng quan trọng. Nghệ thuật quản trị nhân sự chính là nghệ thuật khen chê. Phê bình như thế nào để nhân viên biết mình sai, sửa lỗi mà tâm phục khẩu phục. Khen thưởng như thế nào để họ cảm thấy mình được trọng dụng, tạo động lực cho họ hăng say làm việc…2. Với quản lý công việc:

Nhiệm vụ của nhà quản lý cấp trung là điều hành, quản lý, báo cáo tình hình làm việc của toàn bộ nhân viên dưới quyền của mình. Công việc đầu tiên là lập kế hoạch làm việc. Là bản mô tả đề mục công việc cần hoàn thành và mục tiêu đề ra. Ai sẽ là người thực hiện và thực hiện trong thời gian bao lâu? Một bản kế hoạch có đầy đủ các yếu tố đó sẽ giúp nhà quản lý cấp trung điều hành tốt công việc của nhân sự dưới quyền. Phân công lao động, giao việc đúng người để đạt được hiệu quả cao nhất. Phối hợp mọi người làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.


Ngoài việc quản lý nhân sự và công việc của nhân viên dưới quyền mình, nhà quản lý cấp trung cần làm tốt vai trò quản lý công việc của mình. Bản thân họ đôi khi không quản lý tốt công việc của mình. Tạo động lực làm việc cho bản thân, làm tốt công tác chuyên môn … Đó chính là một phần nội dung quan trọng trong công việc của nhà quản lý cấp trung.


Khó có thể liệt kê hết tất cả các công việc của một nhà quản lý cấp trung nhưng, chung quy lại- Là một quản lý, bạn cần thấu hiểu chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt. Để làm được điều đó, hơn ai hết, bạn cần thấu hiểu nhân viên của mình.Để tìm hiểu rõ hơn chân dung của nhà quản lý cấp trung cũng như các kỹ năng cần có để hoàn thành tốt công việc quản lý của mình, bạn có thể tham khảo chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cấp trung do Trường Đào tạo quản lý Kỹ năng VMP Training tổ chức.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »