Tổng quan và kết quả về khóa đào tạo train the trainer

Tổng quan và kết quả

Khóa học Train the Trainer được thiết kế để sử dụng cho các tổ chức giáo dục, chính phủ trong nước và trong khu vực như là một phần của chương trình phát triển giáo viên.

Giúp các nhóm giáo viên có kinh nghiệm nâng cao kiến thức và kỹ năng để trở thành giảng viên. Khóa học phù hợp cho giảng viên với các kỹ năng tiếng Anh ở trình độ B2 và cao hơn theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Kết hợp phát triển các kỹ năng đào tạo chung với những khóa học phổ biến, cho phép giảng viên có kinh nghiệm có thể cung cấp các khóa đào tạo về CELT-P, CELT-S và các khóa học về Language for Teaching.

Khi kết thúc khóa đào tạo train the trainer 50 giờ, học viên sẽ được:
  • làm quen với các vấn đề quan trọng trong việc lập kế hoạch và phân chia bài giảng và khóa học.
  • phát triển các kỹ năng thiết kế và phân chia bài giảng và khóa học.
  • phát triển sự hiểu biết về thực hành trong việc quan sát các giáo viên
  • có khả năng đưa những thông tin phản hồi tích cực cho giáo viên và ưu tiên các điểm mạnh và những điểm cần phát triển.
  • có khả năng lập kế hoạch và phân chia các khóa đào tạo giáo viên
  • có khả năng lập kế hoạch trong việc phát triển chuyên môn
Có khoảng 30 giờ dành cho thời gian học và 20 giờ chuẩn bị và các hoạt động tiếp theo. Những người tham gia phải cung cấp một danh mục các công việc để được đánh giá.

khóa đào tạo train the trainer


Tóm tắt nội dung chương trình


Khóa học theo modules có trọng điểm thực tiễn:

Module 1 - Các lớp đào tạo
Module 2 - Phân tích và thiết kế giáo án
Module 3 - Phân chia bài giảng
Module 4 - Dự giờ
Module 5 - Quản lý thông tin phản hồi
Module 6 - Phát triển như một giảng viên
Làm thế nào để áp dụng Khóa Train the Trainer tại VMP Training như là một phần trong chương trình của bạn

Khóa Train the Trainer chỉ có thể được mua cho các nhóm giáo viên và là một phần của chương trình phát triển giáo viên của chúng tôi dành cho chính phủ và các nhà tuyển dụng.

Nếu bạn là một giáo viên độc lập, bạn có thể xem xét tham gia một trong các bằng cấp giảng dạy khác của chúng tôi.

các lớp dạy train the trainer

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »