Những khóa học coaching skills dành cho doanh nghiệp

Có hai lựa chọn cho người quản lý cấp trung khi nhận một nhiệm vụ, đó là:
1.Tự mình làm.
2.Giao cho nhân viên làm.
Tự mình làm thì đương nhiên là sẽ nhanh và chuẩn (ít nhất là người quản lý nghĩ thế) còn giao cho nhân viên thì vừa mất thời gian vừa không chắc được việc. Do vậy đa phần người quản lý cấp trung đều thiên về tự mình làm những công việc khó chứ không tập trung đào tạo nhân viên để họ làm được.

Nhưng khi công việc tăng lên, người quản lý cấp trung không thể tự mình làm được hết mọi việc  mà phải tập trung đào tạo nhân viên của mình với các chương trình huấn luyện nhân viên . Hầu hết người quản lý đều muốn nhân viên mình giỏi lên để tăng hiệu quả công việc của người đó, từ đó tăng hiệu quảcủa cả phòng, cả công ty. Nhân viên cũng vậy, hầu hết (chứ không phải tất cả) đều muốn mình giỏi lên, càng ngày càng làm được nhiều việc hơn, được giao nhiều trọng trách hơn nhằm mục tiêu phát triển bản thân.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khóa học Kỹ năng kèm cặp nhân viên hiệu quả gồm 4 phần kiến thức cơ bản:
Phần 1: Tổng quan về kèm cặp nhân viên
Phần 2: Mô hình kèm cặp hiệu quả
Phần 3: Các kiểu kèm cặp
Phần 4: Từ lý thuyết đến thực tế

Với phương pháp giảng dạy:
 • Giảng viên thuyết giảng: <=30% thời gian
 • Học viên thảo luận, thực hành = 70%
 • Các bài học học viên sẽ đúc kết ra về kỹ năng phỏng vấn là sâu sắc và nhớ lâu vì tự mình trải nghiệm thông qua các tình huống có hướng dẫn của học viên
 • Học viên học tập cảm giác thoải mái vui vẻ vì học tập theo tinh thần thi đua theo nhóm
 • Các tình huống khó, giảng viên đóng vai ứng viên và yêu cầu học viên thực hành và trải nghiệm

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Qua khóa học này, học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng kèm cặp nhân viên hiệu quả, cụ thể là:
 • Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển năng lực nhân viên dưới góc độ là nhà quản lý;
 • Thấu hiểu được bản chất của ba hoạt động quan trọng trong công tác phát triển năng lực của nhân viên, đó là: Đào tạo, huấn luyện & truyền kinh nghiệm;
 • Nắm được nguyên tắc, quy trình, công cụ & phương pháp để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện và truyền kinh nghiệm cho nhân viên một cách khoa học và hiệu quả mà khóa học coaching skills mang lại.
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp để có thể phát triển năng lực nhân viên thành công;
 • Biết cách tạo và duy trì yếu tố văn hóa nhằm phát huy hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện và truyền dẫn kinh nghiệm cho nhân viên.
 • Học viên hiểu được các kiểu kèm cặp và chọn được cho mình các phong cách kèm cặp phù hợp
 • Học viên nắm được mô hình kèm cặp hiệu quả GROW và thực hành mô hình ngay vào tình huống của doanh nghiệp


THÔNG TIN KHÁC
Thời lượng: 2 ngày
Đối tượng:
 • Đặc biệt dành cho lãnh đạo phòng ban phụ trách mảng tuyển dụng Công ty
 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (bao gồm từ giám đốc chức năng đến cấp trưởng phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp);
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này (chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »