Đổi mới phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp


I. MỤC TIÊU

Khóa học này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật để “đứng lớp” đào tạo nhân viên. Sau khóa học, người học sẽ đạt được:
 • Nhận thức rõ công việc đào tạo là công việc thú vị nhất và có định hướng phát triển sự nghiệp liên quan;
 • Trang bị và bổ sung các kỹ thuật đứng lớp: mở đầu thu hút (WOW), kỹ thuật thay đổi trạng thái, duy trì năng lượng, xử lý tình huống trong lớp học;
 • Áp dụng Phương Pháp Huấn Luyện Linh Hoat (PHL) mới trong dẫn giảng với VMP Training;
 • Nắm rõ và thực hiện được quy trình dẫn dắt các hoạt động trong khóa học;
 • Tạo sự hứng thú cho người học bằng các hoạt động;
II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học được thực hiện trong 1 ngày theo nhu cầu của Holcim. Phương pháp huấn luyện linh hoạt sẽ được áp dụng dựa trên nhu cầu của người học theo quy trình đào tạo kỹ năng trong công việc. Các phương áp sẽ áp dụng trong chương trình: Học – Tập – Dạy lại.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Thiết kế dành riên cho: Giảng viên nội bộ/ kiêm nhiệm/ Internal trainer của Holcim (technical trainers, soft skills trainer)
Xem thêm: nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả  
IV. NỘI DUNG CHÍNH

 • Tư duy mới cho Giảng viên
 • Mở đầu thu hút (WOW)
 • Tự tin dẫn giảng và làm chủ tình huống
 • Đánh giá cuối khóa học

=> Xem thêm Lịch khai giảng
Vui lòng LIÊN HỆ với Tổng đài 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 
 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »