Khóa học hành trình trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp

Hành trình trở thành NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
Chương trình đào tạo NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP được thiết kế 02 ngày, giúp nhà quản lý khám phá và trải nghiệm hành trình để trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả và dễ dàng trong sự nghiệp quản lý của mình với VMP Training . Chương trình gồm: 5 cấp độ và chia làm 5 giai đoạn phát triển sự nghiệp QUẢN LÝ: Bản thân -> công việc -> con người -> hệ thống -> mục tiêu  

Tại sao có nhiều người làm chuyên môn rất giỏi, nhưng lại không thành công khi ngồi ở vị trí quản lý?.
Khóa học giúp bạn đột phá trong sự nghiệp quản lý của mình…Hãy tìm cho mình một cố vấn đúng!

Hành trình trở thành Nhà quản lý chuyên nghiệp với 5 học phần:
  •  Cấp độ 1 – Quản lý bản thân: Gia tăng 4 yếu tố “KASH” đối với bản thân để xây dựng sự tin tưởng từ người khác, đủ năng lực và tư cách trong quản lý.
  •  Cấp độ 2 – Quản lý công việc: Hiệu quả công việc cá nhân và quản lý các công việc, duy trì hoạt động một cách hiệu quả và năng suất.
  •  Cấp độ 3 – Quản lý con người: Phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực/ đội nhóm để đạt được mục tiêu –  Quản lý chỉ thành công khi có đội ngũ thành công
  •  Cấp độ 4 – Quản lý hệ thống: Hệ thống hóa mọi hoạt động quản lý sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Từng bước chi tiết để tối ưu hóa quá trình quản lý của bạn.
  • Cấp độ 5 – Quản lý mục tiêu: Thay vì quản lý trực tiếp các công việc cụ thể, bạn chỉ phải đặt ra các mục tiêu, giao việc và ủy quyền cho cấp dưới thực hiện.
 P/s: bạn đang ở giai đoạn nào?. Hãy cùng nhau khám phá và trải nghiệm!  

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »